Menu

Giỏ hàng

Những bức ảnh ‘phơi sáng kép’ kỳ lạ

Phơi sáng kép hay còn gọi là ảnh chồng lớp (Double Exposure) là kỹ thuật chụp 2 lần (tận dụng hai nguồn sáng với cường độ và thời gian chiếu sáng khác nhau) trên cùng một tấm phim.

Kết quả là nhiếp ảnh gia sẽ có được những tấm hình như thể hiện hai thế giới riêng biệt được lồng vào nhau. Bộ ảnh dưới đây được chụp tự nhiên mà không cần đến Photoshop để ghép cảnh (nhiếp ảnh gia chỉ dùng phần mềm biên tập ảnh để thực hiện các thao tác khác như thu nhỏ kích cỡ, chỉnh màu sắc, ánh sáng…).

Ảnh: CityNnature.

Ảnh: Dan Mountford.

Ảnh: Xander-Blue.

Ảnh: Mega_Therium.

Ảnh: Valadj.

Ảnh: Mega_Therium.

Ảnh: dBLe.

Ảnh: byCavalera.

Ảnh: Invader Bob Sun.

Ảnh: Psarokolis.

Ảnh: theCarol.

Ảnh: Mega_Therium.

Ảnh: Kevinschoenmakers.

Ảnh: slimmer_jimmer.

Ảnh: monokowalla.

Ảnh: Sunshine-gurl.

Ảnh: MathematicalApproach.

Ảnh: Mega_Therium.

Theo vnexpress

x