Menu

Giỏ hàng

Sắm túi ngay nhận quà hay

Tên CTKM: “Sắm túi ngay – Nhận quà hay”

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/09/2015 đến 01/11/2015

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mãi: Các sản phẩm túi máy ảnh Canon thương hiệu Red Line.

Đối tượngđược hưởng khuyến mãi: Tất cả khách hàng mua sản phẩm áp dụng khuyến mãi, được phân phối bởi công ty Lê Bảo Minh tại TP. Hồ Chí Minh.

Tổng giá trị hàng hóa dủng để khuyến mãi: 10.000.000 VNĐ

Sắm túi ngay nhận quà hay

STT SẢN PHẨM ÁP DỤNG GIÁ N.Y (VNĐ) QUÀ TẶNG GIÁ TRỊ (VNĐ)
 1  BALO MÁY ẢNH CHUYÊN DỤNG RL PB-01 Từ 300.000 VNĐ

đến 6.000.000 VNĐ

Áo thun Canon

+ Thẻ hành lý

      100.000 VNĐ
 2  TÚI ĐEO MÁY ẢNH CHUYÊN DỤNG RL PS-01
 3  RL CL-01M (Classic Camera Bag M)
 4  RL CL-01S (Classic Camera Bag S)
 5  RL AV-BP01 (Active Lifestyle Back Pack)
 6  RL AV-MB01 (Active Lifestyle Messenger Pack)
x