Menu

Giỏ hàng

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

ẨnHiện

Brand    Canon
Item Weight    82 g
Product Dimensions    10.6 x 8.4 x 4.8 cm
Item model number    PG-89

Tính năng

Brand    Canon
Item Weight    82 g
Product Dimensions    10.6 x 8.4 x 4.8 cm
Item model number    PG-89

Tải Brochure

x
x