Top

Thăm hỏi hỗ trợ các bé có hoàn cảnh vô cùng khó khăn tại ấp Kinh củ, xã Trần Hợi, tỉnh Cà Mau