VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Chúng tôi tin rằng xây dựng được hạnh phúc, chú trọng con đường sự nghiệp cho nhân viên, sự hài lòng trong công việc và môi trường tích cực sẽ là nền tảng lâu dài cho sự phát triển bền vững của Lê Bảo Minh. Hãy đến với chúng tôi khi nhận thấy những giá trị này phù hợp với bạn!

dsfds 01/08/2021 | Toàn thời gian | Group Lương: 30,000,000 - 40,000,000 VND

dsfds 01/08/2021 | Toàn thời gian | Group Lương: 30,000,000 - 40,000,000 VND

dsfds 01/08/2021 | Toàn thời gian | Group Lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND

dsfds 30/06/2021 | Toàn thời gian | Group Lương: Mức lương: 10,000,000 - 20,000,000 VND

dsfds 30/06/2021 | Toàn thời gian | Group Lương: 6,000,000 - 10,000,000 VND

dsfds 01/08/2021 | Toàn thời gian | Group Lương: 30,000,000 - 40,000,000 VND

dsfds 01/08/2021 | Toàn thời gian | Group Lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND

dsfds 30/06/2021 | Toàn thời gian | Group Lương: 6,000,000 - 10,000,000 VND

dsfds 30/06/2021 | Toàn thời gian | Group Lương: Mức lương: 10,000,000 - 20,000,000 VND

dsfds 01/08/2021 | Toàn thời gian | Group Lương: 30,000,000 - 40,000,000 VND

TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN LBM?

Rectangle 48

Môi trường lý tưởng

Linh hoạt, thách thức, năng động và thân thiện, là những điều chúng tôi mang đến cho bạn sự thoải mái để tập trung tạo hiệu quả công việc tốt nhất bên cạnh sự hỗ trợ của đồng nghiệp và hướng dẫn từ quản lý.

Cơ hội nghề nghiệp

Linh hoạt, thách thức, năng động và thân thiện, là những điều chúng tôi mang đến cho bạn sự thoải mái để tập trung tạo hiệu quả công việc tốt nhất bên cạnh sự hỗ trợ của đồng nghiệp và hướng dẫn từ quản lý.

Cơ hội phát triển bản thân

Cơ hội phát triển bản thân

Linh hoạt, thách thức, năng động và thân thiện, là những điều chúng tôi mang đến cho bạn sự thoải mái để tập trung tạo hiệu quả công việc tốt nhất bên cạnh sự hỗ trợ của đồng nghiệp và hướng dẫn từ quản lý.

Chế độ phúc lợi hấp dẫn

Chế độ phúc lợi hấp dẫn

Không chỉ có chế độ lương, thưởng theo công việc mà LBM còn có phúc lợi chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tài chính tốt nhất dành cho bạn

CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI LBM?